Teksto dydis:
2017-05-21 13:40
86.100.79.99 LTU

1 tik to ir truko

o kodel ne velevelem .

0